PTZ Controller 3.7.1069

PTZ Controller 3.7.1069

Serial Port Tool – 7,1MB – Shareware – Android Windows
PTZ Controller is an application to control Pan Tilt Zoom High Speed Dome. It is a virtual keyboard for PTZ camera. It can control the PTZ camera through RS232 port directly, or through RS485/USB port with a converter. It supports multiple protocols. User-defined and keyboard shortcut functions make it more powerful than traditional PTZ keyboard hardware. It's also a good debug tool for PTZ camera's test and install. It is a robust, easy-to-use PTZ keyboard controller.
Features
Support Pelco, AD, Bosch, Sony, Panasonic, Samsung ,LG-MULTIX and Canon protocols
Control up to 255 cameras
Support up to 127 separate preset position for each camera
Each camera and preset position can be renamed
Separate panel for controlling the menu of PTZ camera
Flexible auto scan function with Preset Scan and Auto Pan
Support 10 auxiliary functions
Support 12 customized functions
Support sending user-defined Hex data
Support keyboard shortcuts for 255 cameras and 127 presets
Support plug-in for Game joystick and PTZ joystick.
Detect all available COM Port automatically
Compatible with Windows 7
Customized service for other protocols

Tổng quan

PTZ Controller là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Serial Port Tool.

Phiên bản mới nhất của PTZ Controller là 3.7.1069, phát hành vào ngày 19/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/10/2009.

PTZ Controller đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,1MB.

PTZ Controller Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho PTZ Controller!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Serial Port Tool
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản